Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Wzrost ilości przypadków zachorowań wywołanych patogenami żywności. Podsumowanie raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska Holandii

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

Założenia raportu

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska Holandii (RIVM) na prośbę Ministerstwa Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu (VWS)  przygotował coroczną aktualizację liczby chorób, obciążenia chorobami i koszty chorób spowodowanych przez 14 jelitowych organizmów patogennych. Patogeny te mogą być przenoszone przez żywność, środowisko, zwierzęta i ludzi. Raport podsumowuje dane i prezentuje w postaci współczynnika DALY  (Disability Adjusted Life Years - lata życia skorygowane niesprawnością ), który przedstawia  zachorowalność i śmiertelność w jednej jednostce, oraz przelicza dane na koszt choroby (COI) obejmujące koszty opieki zdrowotnej, koszty pacjenta i / lub jego rodziny, takich jak koszty podróży, jak również koszty w pozostałych sektorach, na przykład ze względu na straty wydajności. Pomiędzy latami 2017 i 2018 współczynnik DALY pozostał na podobnym poziomie przy znaczącym wzroście łącznego kosztu zachorowań wyrażonych poprzez COI.  Szczegółowe informacje zawarte są w pełnej wersji raportu pod linkiem https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0086.pdf

W Holandii wzrasta liczba zakażeń przenoszonych przez żywność

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) stwierdził wzrost liczby przypadków zachorowań spowodowanych Norowirusami, Cryptosporidium spp. i Rotawirusem. Łączna liczba pacjentów z chorobami wywołanymi 14 patogenami związanymi z żywnością wzrosła z 1,49 mln w 2017 r. do 1,63 mln w 2018 r. Agencja podała, że ​​wzrost ten mieści się w zakresie naturalnych wahań obserwowanych w zachorowalności. Szacunki pokazują 71 000 przypadków Campylobacter w 2018 r., 27 000 w przypadku Salmonella, 2100 w przypadku E. coli produkującej toksyny Shiga (STEC) i 78 w przypadku Listeria monocytogenes. Dane zawarte w raporcie pokazują rozbicie zachorowalności na poszczególne grupy wiekowe i wiele innych szczegółowych analiz. Poniższy wykres przedstawia porównanie średniej szacowanej liczby przypadków incydentów patogenów związanych z żywnością, 2013–2018

Raport odnosi sią również do liczby szacowanych zgonów z powodu chorób przenoszonych drogą pokarmową w 2018 r. Była ona podobna do 2017 r., odpowiednio 238 i 240. Choroby wywołane Norowirusem spowodowały 69 przypadków, 47 pochodziło z Campylobacter, a 25 z Salmonella.

Koszty chorób

Całkowity COI spowodowany przez 14 patogenów wzrósł nieznacznie z 397 mln EUR w 2017 r. do 426 mln EUR w 2018 r. Obciążenie chorobami przenoszonymi przez żywność stanowiło 40% i 171 mln EUR  w porównaniu do € 163 miliony w 2017 roku. Koszty opieki zdrowotnej stanowiły 21 procent całkowitych kosztów 14 patogenów, koszty pacjenta / rodziny 2 procent, a koszty w innych sektorach 77 procent.

Połowa obciążenia chorobami związana z produktami mięsnymi

Około 53% przypadków zachorowań było związane z mięsem, takim jak drób, wieprzowina, wołowina i jagnięcina. Te pokarmy spowodowały 31 procent wszystkich przypadków związanych z chorobami wywołanymi patogenami przenoszonymi w żywności. Nabiał, ryby i skorupiaki, produkty, zboża i jaja to inne znaczące kategorie.

Grupy żywności

Ilość przypadków w roku ( tys)

Wołowina i jagnięcina

108

Wieprzowina

44

Drób

53

Jajka

21

Mleczarnia

54

Ryby i skorupiaki

54

Owoce/warzywa/inne

39

Napoje

15

Ziarna

40

Inne potrawy

120

Ludzie i zwierzęta

104

Łącznie

652


Podsumowanie i wnioski RIVM

Zaobserwowano ogólny wzrost liczby przypadków incydentów spowodowanych przez 14 jelitowych patogenów związanych z żywnością, zwłaszcza Norowirusa, Cryptosporidium spp. i Rotawirus. Jednak ogólne obciążenie chorobami w 2018 r. było podobne do 2017 r. (11 000 DALY). Wynika to z faktu, że wyżej wymienione patogeny miały stosunkowo niższe obciążenie chorobowe na pojedynczy przypadek w porównaniu z innymi patogenami, których ilość przypadków zmniejszyła się. Obciążenie chorobą jest nadal niższe niż w latach 2012-2016 (zakres: 12 000 do 14 000 DALY). Ogółem udział żywności w zachorowaniach wynosił około 40%, a przy 4300 DALY przypisane obciążenie pozostało podobne do 2017 r. (4200 DALY). Zarówno ogólny wskaźnik COI, jak i wskaźnik COI związany z żywnością nieznacznie wzrósł w 2018 r. W porównaniu z 2017 r., ale mieścił się w przedziale 2013–2016. Nieznaczny wzrost DALY i COI mieści się w zakresie naturalnych wahań obserwowanych w zachorowalności. Ograniczeniem jest to, że dla niektórych patogenów przyjęto stabilną częstość występowania z powodu braku danych z nadzoru, które mogą nie odzwierciedlać dokładnie bieżącej częstości występowania. Dlatego zamierza się zaktualizować informacje o trendach dla niektórych z tych patogenów w nadchodzącym roku. Niektóre modele chorób zostaną zaktualizowane przy użyciu nowych informacji z literatury, takich jak modele atrybucji źródła na frakcji ludzkich przypadków Campylobacter i Salmonella, które przypisuje się pięciu różnym głównym ścieżkom (tj. Żywności, środowisku itp.).

Zródło

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0086.pdf

Wybierz obszar: Badania żywności Mikrobiologia

Autor: FoodFakty

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn