Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Yarrowia lipolityca w unijnym spisie nowej żywności

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/760 z dnia 13 maja 2019 r. do unijnego wykazu nowej żywności funkcjonującego wpisano substancję Yarrowia lipolityca.

Treść

Polska firma zajmująca się przetwarzaniem drożdży – produktów ubocznych przy produkcji biopaliw wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie na rynek unijny biomasy drożdży Yarrowia lipolytica jako nowej żywności w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d) tego rozporządzenia. Wniosek dotyczył stosowania biomasy drożdży Yarrowia lipolytica w suplementach żywnościowych. Po pozytywnym zaopiniowaniu produkt ten został włączony do unijnego wykazu nowej żywności.

Biomasa drożdży Yarrowia lipolityca może być stosowana w suplementach żywnościowych w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE z wyłączeniem suplementów żywnościowych dla niemowląt i małych dzieci. Maksymalne poziomy stosowania ustalono jako: 6 g/dzień dla dzieci w wieku od 10 lat, nastolatków i ogólnej populacji dorosłych, 3 g/dzień dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat.

Nowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako „Zabita termicznie biomasa drożdży Yarrowia lipolytica”.

Stosowanie

Rozporządzenie weszło w życie 3 czerwca 2019 r.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn