Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zapadła decyzja ws. przesunięcia terminu stosowania nowych przepisów dot. rolnictwa ekologicznego

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Nowe rozporządzenie 2018/848 zacznie być stosowane rok później niż początkowo planowano. W konsekwencji jego przepisy będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. Główną przyczyną zmiany terminu był wybuch pandemii COVID-19.

Główną przyczyną przesunięcia terminu rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 2018/848 jest wybuch pandemii koronawirusa, która w dużej mierze zahamowała prace legislacyjne zarówno na poziomie unijnego prawa wtórnego jak i prawa krajowego. Wskutek tego niektóre państwa członkowskie nie były odpowiednio przygotowane na wejście w życie zmian. Ponadto, prawodawca unijny zobowiązał Komisję do opracowania kilkudziesięciu aktów wykonawczych niezbędnych w celu wdrożenia rozporządzenia 2018/848, które jednak nie zostały przygotowane ze względu na powstały kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego. 

Jak podkreśla ustawodawca unijny w motywie 5 rozporządzenia 2020/1693 „Biorąc pod uwagę skalę pandemii COVID-19 i związany z nią kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego, jej rozwój epidemiologiczny, a także dodatkowe zasoby potrzebne państwom członkowskim i podmiotom, należy odroczyć datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848 o rok”. W konsekwencji nowe rozporządzenie 2018/848 będzie stosowane od 1 stycznia 2022 r., a nie jak początkowo planowano od 1 stycznia 2021 r. 

Przesunięciu uległo stosowanie innych przepisów czego przykładem jest przesunięcie terminu wygaśnięcia uznania państw trzecich, które zostały uznane za równoważne, o rok do dnia 31 grudnia 2026 r. Dzięki temu będą państwa te miały wystarczająco dużo czasu na zmianę swojego statusu poprzez zawarcie umowy handlowej z Unią albo poprzez pełne przestrzeganie przez ich podmioty rozporządzenia (UE) 2018/848 bez niepotrzebnych zakłóceń handlu produktami ekologicznymi (motyw 7 rozporządzenia 2020/1693). Zmiana terminu ma umożliwić państwom trzecim poprzez zawarcie umowy handlowej z Unią albo poprzez pełne przestrzeganie przez ich podmioty rozporządzenia (UE) 2018/848. Również o rok, czyli do dnia 31 grudnia 2024 r. przełożono termin wygaśnięcia uznania organów kontrolnych i jednostek certyfikujących w państwach trzecich (motyw 8 rozporządzenia 2020/1693). 

Pełen tekst rozporządzenia 2020/1693 wraz ze szczegółowym wykazem zmienionych terminów dostępny jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1693&from=PL 

Wybierz obszar: Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego m.in. "Ewolucja polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywnościw kontekście ochrony zdrowia ludzkiego", "Żywność ekologiczna a ochrona zdrowia ludzkiego", "The Common Agricultural Policy as an example of harmonization of law in the European Union". Dwukrotna beneficjentka stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Kontakt: magdalena.wolska@foodfakty.pl

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn