Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zastosowanie oprogramowania komputerowego do mikrobiologii prognostycznej w ocenie bezpieczeństwa żywności

Data: 03.03.2020 Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 5 h

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z mikrobiologią predyktywną oraz możliwościami jej zastosowania do oceny mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę, jak przewidywać poziom zanieczyszczenia patogenami i w jakim zakresie zmiany środowiska czy optymalizacja receptury (aktywność wody, kwasowość, zawartość soli itp.) wpłyną na proces produkcyjny i przechowywanie produktu, a w konsekwencji na jego trwałość. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak przewidzieć i potwierdzić czas przydatności do spożycia dla nowych lub istniejących produktów. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany program Sym’Previus oraz jego możliwości w zakresie modelowania wzrostu oraz przeżywalności drobnoustrojów w żywności.

Szkolenie skierowane do

Grupa docelowa:

 • Przedstawiciele wszystkich branż sektora spożywczego - osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktów żywnościowych, kierownicy kontroli jakości, technolodzy i osoby odpowiedzialne za rozwój nowych produktów oraz wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mikrobiologii predyktywnej.

Przykłady omawiane w trakcie szkolenia zostaną dostosowane do branż reprezentowanych przez uczestników.

Program

1. Wprowadzenie do mikrobiologii predyktywnej.
2. Założenia badań obciążeniowych.
3. Wykorzystanie programów do modelowania na przykładzie programu Sym’Previus.
4. Analiza prawdopodobieństwa wzrostu wybranego drobnoustroju w zależności od warunków środowiska.
5. Symulacja krzywej wzrostu i parametrów wzrostu.
6. Zastosowanie modułu prawdopodobieństwa do określenia przekroczeń limitów na różnych etapach terminu przydatności do spożycia.

 

Więcej informacji na temat aktualnej oferty szkoleń otwarych Mérieux NutriSciences dostępna jest na naszej stronie internetowej:

https://www.merieuxnutrisciences.com/pl/jakosc-i-bezpieczenstwo-zywnosci/szkolenia-silliker-merieux-nutrisciences/szkolenia-otwarte/mikrobiologia

 

Warunki uczestnictwa

Zapytaj organizatora o szczegóły

 • Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez podmioty Prokonsument Sp. z o.o. oraz Firmę właściciela powierzonych  materiałów na podstwaie umowy z portalem FoodFakty,  zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 204, z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z późń. zm.) w celu udostępnienia pobranych z portalu materiałów.

  Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody. Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania.

  Informacja

  Administratorem podanych danych osobowych jest Prokonsument Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na ul. Serwituty 25 . Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych osobowych (zgodnie z wymogiem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zrealizowania świadczenia.

  Więcej informacji zawarte w: Warunki Ogólne i Regulamin oraz Polityka Prywatności

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn