Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zatwierdzone GMO: genetycznie modyfikowana bawełna Gossypium hirsutum

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1302 z dnia 26 lipca 2019 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB614 × LLCotton25 × MON 15985, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 5501).

Zgodnie ze wskazaną decyzją genetycznie zmodyfikowana bawełna (Gossypium hirsutum) GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 otrzymuje niepowtarzalny identyfikator BCS-GHØØ2-5 × ACS-GHØØ1-3 × MON- 15985-7.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem decyzji zezwala się na wprowadzanie do obrotu żywności, składników żywności oraz pasz zawierających, składających się lub wyprodukowanych ze zmodyfikowanej bawełny, nakładając przy tym obowiązek stałego monitorowania skutków dla środowiska naturalnego.

Decyzję opublikowano 2 sierpnia 2019 r.

www.food-law.pl

Autor: Centrum Prawa Żywnościowego

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki firmie:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn