Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zespół do spraw Suplementów Diety – rozpoczęcie prac dot. listy substancji i surowców roślinnych, które nie powinny być stosowane w suplementach diety

Kategoria: Bezpieczeństwo Żywności

W lipcu br. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw Suplementów Diety przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej w sprawie listy substancji i surowców roślinnych, które nie powinny być stosowane do produkcji suplementów diety, biorąc pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Do zadań Zespołu należy m.in.:
1) wsparcie merytoryczne i naukowe Głównego Inspektora Sanitarnego przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których mowa wart. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2021), poprzez opracowywanie pisemnych opinii w formie uchwał podejmowanych większością głosów członków Zespołu;

2) przygotowanie listy składników roślinnych z uwzględnieniem ich maksymalnych dawek w suplementach diety;

3) określanie maksymalnych dawek witamin i składników mineralnych w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety, powyżej których wykazują one działanie lecznicze;

4) monitorowanie interakcji i działań niepożądanych suplementów diety.

W trakcie posiedzenia dokonano analizy 7 substancji/grup substancji i surowców roślinnych, które Zespół uznał jako niedozwolone do stosowania w suplementach diety:

chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny,
pieprz metystynowy (Piper methysticum),
pankreatyna,
ibutamoren,
DMAA,
ligandrol,
ostaryna.
Planowana jest dalsza kontynuacja prac Zespołu w tym zakresie.

Z aktualnymi Uchwałami Zespołu do spraw Suplementów Diety można zapoznać się na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/gis/zespol-do-spraw-suplementow-diety 

Źródło: GIS

Wybierz obszar: Bezpieczeństwo żywności Inspekcje Państwowe Suplementy diety

Autor: Główny Inspektorat Sanitarny

Przeczytaj także

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn