Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zlikwidowano Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Kategoria: Prawo Żywnościowe

Po blisko 5 latach działalności, z dniem 6 października 2020 r. zniesiono Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zostało ono powołane do życia 16 listopada 2015 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. 2015 poz. 2078). W jego skład wchodziły następujące komórki organizacyjne:

1) dotychczasowe Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju obsługujące sprawy działu gospodarka morska oraz pracownicy obsługujący sprawy tego działu;

2) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obsługujące sprawy działu rybołówstwo oraz pracownicy obsługujący sprawy tego działu;

3) Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa obsługujące sprawy z zakresu działu żegluga śródlądowa oraz pracownicy obsługujący te sprawy.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uległo rozwiązaniu z dniem 6 października 2020 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. 2020 poz. 1732). 

Wybierz obszar: Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego m.in. "Ewolucja polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywnościw kontekście ochrony zdrowia ludzkiego", "Żywność ekologiczna a ochrona zdrowia ludzkiego", "The Common Agricultural Policy as an example of harmonization of law in the European Union". Dwukrotna beneficjentka stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn