Rejestracja - czytelnik

Przypomnij hasło

Menu

Menu

Facebook Twitter LinkedIn

Zmiany w rolnictwie ekologicznym? Tak, ale nie od 1 stycznia 2021 r.

Kategoria: Prawo Żywnościowe

W Brukseli powstała dyskusja na temat daty wejścia w życie nowego rozporządzenia 2018/848, które ma wspomóc rolnictwo ekologiczne oraz podnieść jego konkurencyjność. W tym celu konieczne jest dostosowanie prawa wtórnego. Prace legislacyjne zostały jednak spowolnione przez wybuch pandemii koronawirusa, wskutek czego niektóre kraje członkowskie nie zdołano odpowiednio przygotować się na wejście nowych przepisów.

Problem opóźnień w opracowaniu aktów delegowanych i wykonawczych związanych z rolnictwem ekologicznym pojawił się już w maju, kiedy szef komisji rolnictwa PE zwrócił się do unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego o przesunięcie wejścia w życie nowych regulacji. Aby tak się stało, niezbędne jest jeszcze zatwierdzenie przez Parlament Europejski i Radę UE. Jak podkreślił szef komisji rolnej europarlamentu Norbert Lins „Pospieszne zatwierdzenie prawa wtórnego, gdy rolnicy są zajęci zwalczaniem skutków Covid-19, wyrządziłoby więcej szkody niż pożytku”. Z tego względu podjęto dyskusję na temat przesunięcia daty obowiązywania nowego rozporządzenia o rok. W tej sytuacji, rozporządzenie 2018/848 miałoby obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Zdaniem Komisji jest to jedyny sposób, aby zainteresowane strony zdołały pomyślnie przejść na nowy system produkcji. 

Przegląd zmian jakie wprowadzić ma nowa regulacja znajdziesz pod adresem:

https://foodfakty.pl/nowe-przepisy-unijne-dotyczace-rolnictwa-ekologicznego

W celu podjęcia dialogu z podmiotami, których dotyczyć będzie regulacja, ogłoszone zostały publiczne konsultacje. W ten sposób możliwe będzie pozyskanie opinii od jak najszerszego kręgu zainteresowanych podmiotów, poczynając od obywateli, aż po odpowiednie organy krajowe. Kwestionariusz będzie dostępny w internecie przez 12 tygodni, do dnia 27 listopada pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-org/public-consultation 

Kolejnym elementem promującym rolnictwo ekologiczne jest wdrożenie strategii od pola do stołu. W założeniach UE 25% gruntów rolnych państw członkowskich ma zostać przeznaczonych na rolnictwo ekologiczne. Jak zauważył Janusz Wojciechowski: ”Strategia Od pola do stołu i strategia na rzecz bioróżnorodności wyznaczają ambitne cele dla sektora rolnego, aby zapewnić jego gotowość na dostosowanie się do założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Rolnictwo ekologiczne będzie kluczowym elementem w procesie przejścia w stronę bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego i lepszej ochrony różnorodności biologicznej”. Oprócz tego, na początku 2021 r. ma zostać ogłoszony plan na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego. 

Zainteresowanie żywnością ekologiczną widoczne jest również w intensywnym rozwoju rynku oraz większym zainteresowaniu konsumentów, którzy coraz chętniej wybierają produkty oznaczone symbolem ekoliścia. Polacy wciąż wydają na produkty ekologiczne o wiele mniej niż pozostali obywatele UE, choć z roku na rok, kwota przeznaczana przez statystycznego Kowalskiego  na bio produkty jest coraz wyższa, co oznacza zmianę nawyków żywieniowych konsumentów. 

Wspieranie i rozwój rolnictwa ekologicznego jest również wyrazem realizacji nowej strategii Unii Europejskiej tzw. Zielonego Ładu, który wprowadza szereg innowacji. Ich podstawowym celem jest uczynienie z Europy pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu jeszcze przed rokiem 2050. Więcej na temat Zielonego ładu dowiesz się tutaj:

https://foodfakty.pl/zielony-lad-czyli-neutralnosc-klimatyczna-celem-wieloaspektowej-strategii-ue 

 

Źródła:

  1. https://www.pap.pl/aktualnosci/news,711366,ue-odlozy-o-rok-wejscie-w-zycie-przepisow-ws-produkcji-ekologicznej.html
  2. https://ec.europa.eu/poland/events/200904_agri_consultations_pl 
  3. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-org/public-consultation

Wybierz obszar: Eko Prawo żywnościowe

Autor: Magdalena Wolska

Magdalena Wolska

Prawnik, ekonomista. Ekspert prawa żywnościowego i lider projektu FoodFakty LEX Scan. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego i Żywnościowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą rolnictwa ekologicznego. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa żywnościowego m.in. "Ewolucja polityki Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywnościw kontekście ochrony zdrowia ludzkiego", "Żywność ekologiczna a ochrona zdrowia ludzkiego", "The Common Agricultural Policy as an example of harmonization of law in the European Union". Dwukrotna beneficjentka stypendium dla najlepszych doktorantów Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Przeczytaj także

Artykuł opublikowany dzięki:

Zapisz się do newslettera

Najważniejsze informacje dla branży spożywczej!

Zapisz się na newsletter FoodFakty i bądź na bieżąco:

Zapisz się
Facebook Twitter LinkedIn